DIGITALNA SERIJA #8: ODRŽIVA BUDUĆNOST 2021.

Post Covid tranzicija je šansa koja se ne sme propustiti u Srbiji. Ovo je istorijska prilika za sve i državu, institucije, biznis sektor i građane za radikalan zaokret i dizajniranje budućnosti. Izazovi klimatskih promena, zdravstvenih pandemija i devastiranje prirodnih resursa  su ozbiljne pretnje za nacionalnu bezbednost, a posebno za ekonomiju i kvalitet  života građana. Srbija je  za poslednjih 20 godina  pretrpela direktnu štetu od klimatskih promena blizu 7 milijardi evra, kroz poplave, suše, uništenje poljoprivrednih kultura i degradaciju zemljišta.

DA LI JE OVO PRILIKA ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST KOJU SADA NE SMEMO PROPUSTITI?

Nacionalnim projektom ODRŽIVA BUDUĆNOST, Adria media group poziva  zajednicu da se pokrene, da menja navike, potrošnju, proizvodnju, da bude štedljiva, inkluzivna i solidarna zajednica, da deli  onima koji ne mogu i nemaju, da gura inovacije, digitalizaciju, obrazovanje, kulturu , da se svako oseti korisnim i potrebnim društvu.

Sada nam je informacija, razmena i konstruktivna saradnja od izuzetne važnosti kako javnog tako privatnog sektora, gde je privatni segment u fokusu. Pozivamo svakog pojedinca, privredu, stručnjake, medije i sve zainteresovane da se aktivno uključe i daju svoj doprinos u kreiranju novog pravca za ODRŽIVU BUDUĆNOST 2021.

 

Siniša Mitrović

Direktor centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije

Dušan Vasiljević

CEO Western Balkans Consulting Global (WBCG)

Nina Elezović

Direktorka sektora za odnose sa javnošću i komunikacije, Coca-Cola HBC Srbija

Slobodanka Cucić

Menadžerka korporativnih poslova, Apatinska pivara

Françoise Jacob

Stalna koordinatorka UN u Srbiji

Saša Stamatović

Direktor Uprave za šume pri ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Marko Marinković

Izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj, JP Vojvodinašume

Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Macura

Direktor programa RES Fondacija

Nevena Topličić

Novinar Adria Media Group

dr Dušan Stojaković

Menadžer za održivi razvoj i korporativni marketing, Hemofarm

Antoine Avignon

Programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena, Delegacija EU u Srbiji

Irena Petrović

Menadžerka korporativnih komunikacija Adria Media Group

Boris Ivanović

Master inženjer šumarstva, JP Srbijašume

10:30 AM – 11:30 AM

PANEL 1: MINISTARSTVO ZA ODRŽIVI RAZVOJ?

Hrvatska je druga zemlja u regionu koja je dobila Ministarstvo za održivi razvoj, jer je svaki segment sada usko vezan sa održivošću / Stavljanje u fokus Održivost i u sve segmente društva / Šta bismo dobili tim putem

11:30 AM – 12:30 PM

PANEL 2: ODRŽIVA EKONOMIJA I POSLOVANJE OD 2021.

Prioritet dugoročna održivost poslovanja i proizvoda sa ekološkog, društvenog i ekonomskog aspekta / Medjuindustrijska partnerstva i razmena / Udruživanje i održive inovacije / Fokus na lokalnu zajednicu

12:30 AM – 13:30 PM

PANEL 3: MODELI ZA PROMENE U DRUŠTVU


Model zajednice za promene u društvu/ Nacionalni projekat Zasadi drvo

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI